Boeren op Boerderijen omgeving Vlaardingen

Mireille Hollaar:

"Sinds 3 Zomers ben 'k in contact getreden met ( veelal oudere, alleenstaande en zonder Kinderen) Boeren op Boerderijen in de omgeving Vlaardingen, Maassluis, Maasland, Schipluiden. Om daar Zelfvoorzienende Permacultuur Samen Leefgemeenschappen te realiseren, een Natuurvriendelukke toekomst voor Moeder Aarde en de komende generaties.  Bel me gerust voor meer info of als je hier aktief in wilt deelnemen. 

Hartegroet, Mireille Hollaar, 06-84326808

Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren

In de bijlage hier de statuten van de door mij in 2003 opgerichte Stichting Het Vrije Paard toen geheten, inmiddels Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren.

 

En hieronder beschreven het ontstaan daarvan wat 'k vorig jaar gevraagd was te schrijven voor de nieuwsbrief van het netwerk Groen en Duurzaam Mariahoeve, de wijk waar 'k in Den Haag na sinds 2001 in het centrum, sinds 2012 dus in Mariahoeve woon en aktief in ben. 

Afgezien van het door mij behaalde H.A.V.O.- diploma, V.W.O- cerfificaten, H.B.O.- S.P.H. (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) propedeuse certificaat, Aerobicsinstructrice- en  Acteren-voor-de-Camera certificaten, laat 'k van Kind af aan al Honden van mensen uit en sinds 1995 leef 'k zelf met een hond en kwamen ze allemaal uit het asiel en Lazaro uit Peru omdat 'k daar 13 maanden was.

Zelf ga 'k uit van meer bewustzijn bij mezelf en mensen om me heen te ont-wikkelen via de Dieren- en Plantenrijken , ofwel de Natuur en dat is dus wat 'k vanuit mn stichting doe en waarom 'k mn stichting opgericht had en waar eigenluk Paarden deel van zouden zijn, maar het Leven zelf liep zo dat dat meer Honden geworden zijn en Lazaro daar heel belangrijk in bleek. 

 

Zelf ben 'k ipv training meer van Dierfluisteren, ofwel communiceren met Dieren, met Natuur. 

Sinds 2014 volg 'k Anna Breytenbach, Diercommunicator en in datzelfde jaar begon 'k ook aan de online cursus Diercommunicatie bij De Zomerhof van Mieke Zomer. Helaas had 'k toen te weinig tijd om die cursus helemaal te doen, maar in de praktijk ben 'k daar zelf steeds mee bezig geweest, net als met veel zelfstudie.

 

Al een tijd helpen Lazaro en 'k mensen met hun Hond en werken wij zo aan de doelstellingen van mn Stichting zoals bewustwording van mensen in hun omgang met Natuur. 

Waarbij we ook Natuurlukke Geneeswijzen voor Honden uitdragen die zonder Dierproeven en Duurzamer dan de gangbare medicamentenindustrie zijn. 

Al het werk dat 'k doe vanuit m'n Stichting is voor mij vrijwilligerswerk, men hoeft mij daardoor niet te betalen, maar een donatie aan mn Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren kan wel en zeker als Lazaro en / of 'kzelf een dienst geleverd hebben.   

Onder andere ivm de kosten voor de Stichting en voor Lazaro die werkt voor / vaak mij met andere Honden hun gedrag helpt en / of mensen Bewuster helpt te worden voor de Stichting, terwijl hij zelf snel kreupel loopt wat komt doordat hij van jongs af een slechte start gehad heeft in de BaarMoeder van zijn Moeder in Peru en hij al jong artrose, traagwerkende Schildklier en beschadigd Zenuwstelsel had. Al vanaf 7 maanden heeft Lazaro Dierenarts- en supplementen kosten, donaties gaan dus ook naar zijn medische kosten zoals sinds 2012 al de Dierenartsrekeningen van zijn Dierenarts Brenda Ooms hier in Den Haag in de Roggeveenstraat die Acupunctuur en Chiropractie en Voedingsadvies en - supplementen geeft. En zoals naar Dierfysiotherapie, Shiatsu, Cranio Sacraal,  Klassieke Homeopathie voor Dieren en een Hondenkar.

Donaties zijn heel welkom op Triodos Bank NL 12 TRIO 0777 866 684 op naam van St. Zelfvr. Leefhectaren te Den Haag en je kan bij de mededelingen zetten: "donatie voor Hond Lazaro"

 

Hieronder dus mijn schrijven in de Nieuwsbrief Groen en Duurzaam Mariahoeve en meer met filmpjes erbij van mn Stichting.

 

Hartegroet, 

Mireille & Lazaro

🤗💞🐺

06-84326808


Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren

In de Nieuwsbrief willen we regelmatig aandacht besteden aan de diverse initiatieven met natuur en milieu in de wijk. In dit nummer is dat de Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren. Oprichter Mireille Hollaar schrijft hieronder over haar inspiratie en boodschap en over de activiteiten van de stichting.

 Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren heb 'k opgericht in 2003 als Stichting Het Vrije Paard. 'k voelde mij diep geraakt in m'n Hart tijdens een Natuurlijk Paardrijden cursus in de Pyreneeën door Paardenfluisteraar Pieter Baalbergen, die niet een zadel op de rug van een Paard gooide en er bovenop sprong, maar gelijkwaardig naast en samen met het Paard ging lopen. Hij keek naar de natuurlukke behoeften van het Paard zelf in plaats vanuit wat wij van het Paard willen.  

Als kind kon ik niet voorbij gewonde of zieke Dieren lopen. 'k probeerde ze te helpen en mocht ze van mijn Ouders verzorgen in de schuur en garage. Mijn beste vriendinnetje vanaf de lagere school had een eigen Pony en haar Vader gaf les op de manege waar haar Pony en zijn Paard gestald waren. 'k ging veel met haar mee en ook zelf naar Pony’s en Paarden in weilanden en maneges, waar 'k ze ook verzorgde. En op jonge leeftijd al mocht 'k van mijn Ouders zelf op Paardrijles op een manege, waar 'k heel blij mee was, maar 'k had de indruk dat de Pony’s en Paarden dat zelf vaak niet waren. Dus vanuit Stichting Het Vrije Paard heb ik later veel maneges in Den Haag bezocht en onder andere brieven aan de Koningin geschreven ivm de Koninklijke Stallen midden in de stad.   

Duurzaamheid en het Hart

 

Dit invoelend met Aandacht naar een ander Levend Wezen kijken, drong ook tot mij door met betrekking tot m'n dagelijks leven.; HOE ga 'k om met de Natuur, drinkwater, voeding, kleding, huizenbouw en allerlei producten in verpakkingen die wij dagelijks in huis en op ons lichaam gebruiken? 

WAT gebruiken wij allemaal, 

WAAROM ? 

Waarbij 'k totaal geschokt was en me niet voor kon stellen hoe mensen met Dieren en ‘andere’ Volkeren omgaan voor consumptie en de farmaceutische industrie. 

 

Zo kwam 'k in contact met duurzaamheid, maar het verbaasde mij dat duurzaamheid vaak ( alleen maar ) ging over zonnepanelen en elektrische auto's, terwijl die in mijn ogen ook niet eens duurzaam zijn. Moeder Natuur is ons grote voorbeeld; alles wat daar groeit, bloeit en vervalt laat niets onverteerbaars achter, DAT is duurzaam! 

Duurzaamheid heeft alles te maken met leven vanuit ons Hart, want ons Hart wil namelijk niets, is 1 met onze MoederVaderGod, is Onvoorwaardelukke Liefde, is Totaal Vervuld. Dus als wij in ons Hart zijn, maakt dat een wereld van verschil met HOE wij met de Natuur en iedereen en alles om ons heen omgaan en met mateloos eten en talloze hebbedingen die wij dagelijks kopen en gebruiken. 

 

Innerlijke vervulling

 

De echt duurzame boodschap is volgens mij hoe meer INNERLUK vervuld wij ons voelen, des te minder we verbruiken. Vaak willen wij iets in de buitenwereld pakken of doen om ons innerluk vervuld te voelen, terwijl we juist niets hoeven te doen; simpelweg even gaan zitten en heel stil zijn. 

Alleen maar ademhalen en ons Hart voelen. 

Duurzaamheid in het diepst, want wij ‘stralen’ ‘iets’ uit wat als we boos zijn, anders is dan als we blij zijn: 'k voelde bij hem de bui al hangen.’ Een operazangeres kan glas breken met de trilling van haar stemklank, zo ook hebben wij met onze energetische uitstraling onzichtbaar invloed op onze omgeving. Al naar gelang ons bewustzijn hebben wij een innerlukke energiehuishouding, ‘energie-lekken’, verliezen wij energie en circuleert energie in onszelf wel of niet. 

Wij zijn in staat in volledige Harmonie te zijn en tussen ons Innerluk en de ons omringende Natuur is dan geen verschil meer, dat is dan 1, iets wat wij allen ‘kunnen’ en zodoende scheppen wijzelf dan de Hemel op Aarde. 

Kunnen tussen aanhalingstekens, omdat het eigenluk al IN ons is. 

 

 Permacultuur en Eetbare Plantsoenen

 

Samenleven met de Natuur in plaats van Haar kapot te maken, dageluks leven op een stukje Moeder Aarde wat we samen met elkaar van generatie op generatie verzorgen is heel belangrijk. En zo begon 'k in 2009 de Permacultuurcursus in Friesland, maar kon 'k dankzij Menno Swaak van Gezonde Gronden daarmee verder in Den Haag, welke cursus nu nog hier in het Eetbaar Park, Zuiderpark is. 

Permacultuur is Zorg voor de Aarde, Zorg voor elkaar, Eerlijk delen van de overvloed. 

 

Sindsdien neem 'k ook deel aan het Duurzaam Ontbijt en toen ik na een jaar Peru vanaf 2012 in Mariahoeve kwam wonen, deed 'k in 2013 voor het eerst mee aan de Duurzaamheid door Haagse Wijken gemeentesubsidie. Waartoe twee wijkbewoonsters, Evelyn Heijink en Noelie van der Laan, toetraden als bestuursleden van m'n Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren. 

We realiseerden Eetbare Plantsoenen op het Haverkampplein. En 'k deed veel ervaring op in Groene, Duurzame Geneeswijzen en Medicijnen ZONDER DIERENLEED en ZONDER BIJWERKINGEN.

 

Ook gaven we 2 x 10 mensen uit de wijk een EetbareBalkoncursus, met gratis balkonbak, Biologische Aarde, Zaad en opgekweekte Plantjes. 

 

'k begon met de cursus Telepathie/Communiceren met Dieren, dankzij m'n Hondje Edgar-Joy en we hebben een project voor de Bomen gedaan; bewoners maakten samen met Bas Boomverzorging een adviesrapport, dat we overhandigd hebben aan de gemeente en alle woningcorporaties in Mariahoeve. 

 

Ook heb ik Vrouwenbijeenkomsten met Yin-communicatie, ofwel verbindende communicatie, hier in de wijk gedaan. Wereldwijd is de Man/Vrouw relatie vaak zeer problematisch en afgezien van het enorme leed wat daarin plaatsvind, is het als je daarnaar kijkt vanuit duurzaamheid, wel het allergrootste energieverlies op Moeder Aarde. 

 

Sinds ongeveer 2014/16 ben 'k ook in de GrootMoedersCircel van de Lage Landen.  

 

Sinds ik in Mariahoeve woon, hielp Edgar-Joy en helpen Lazaro en 'k hier mensen met het gedrag en de Gezondheid van hun Hond en met hun eigen Gezondheid en neem 'k deel aan de bijeenkomsten van het Wijkberaad Mariahoeve, het netwerk Groen en Duurzaam Mariahoeve, de Energietransitie Mariahoeve en ben 'k vrijwilliger op de Samentuin Mariahof.

 

Sinds de afgelopen twee zomers ben 'k veel op bezoek geweest bij oudere Boeren zonder opvolging, met de vraag of zij ervoor voelen om de Boerderijen samen met elkaar tot Zelfvoorzienende Leefgemeenschappen te realiseren en leer ik dankzij m'n lieve Hondenvriend Lazaro die 'k uit Peru gered heb,  Diermassage en Acupressuur voor Honden. 

 

Deze laatste Zomer hebben wij Moeder Aarde Haar stem gecommuniceerd met Rijkswaterstaat ivm hun Blankenburgplan in de Zuidbuurt Vlaardingen

 

En is er momenteel plek voor nieuwe leden in het bestuur van Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren.

 

 Contact en Tijdlijn

 

Mireille Hollaar

Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren

https://www.youtube.com/watch?v=QUCUL_TVOPg&list=PLqWQxmc6fZFaDAgPnr9U-YRnudtvqp4ZO  

Sinds 2003 t/m 2010: Natural Horsemanship, Paarden Verzorgen in Kudde

2009: Opleiding Permacultuur

2010: Eetbare Plantsoenen Meester de Bruinplein Den Haag

2013:  Eetbare Plantsoenen Haverkamp Mariahoeve Den Haag

2014: Eetbare Balkons Mariahoeve Den Haag

2014: Aanvang Diercommunicatie / Telepathie leren

2018: Boombelang in Beleid Den Haag

2019: VrouwenSamenZijn 

2019: Yin- en Geweldloze/Verbindende Communicatie

2020:  Eetbaar Plantsoen Onyxhorst startklaar gemaakt voor De Achterban Werkt, Mariahoeve

2020;  Natuurvolkeren adviseren overheid ivm Blankenburgplan Rijkswaterstaat Zuidbuurt Vlaardingen

2020;  Boeren en Boerderijen benaderen ivm Zelfvoorzienende Leefgemeenschappen realiseren

2020;  Diermassage en Acupressuur voor Honden leren en toepassen